OHRANIMO DIVJE OPRAŠEVALCE

Pri naravoslovju smo spoznavali divje opraševalce. S pomočjo filmčkov v spletni učilnici smo ugotovili, da imamo v Sloveniji poleg medonosne čebele še veliko drugih opraševalcev, ki so še bolj pomembni, to so čmrlji, čebele samotarke, muhe trepetavke, ose in metulji. Pri pouku smo se o njih najprej poučili: izvedeli smo, da imamo v Sloveniji 35 vrst čmrljev in več kot 500 vrst čebel samotark, spoznali smo njihove prehranjevalne navade, si ogledali njihova prebivališča in izvedeli, zakaj so ogroženi. Odločili smo se, da jim bomo pomagali. Najbolj so nam bile zanimive divje čebele, zato smo se odločili, da jim bomo zgradili gnezdilnice. V ta namen je bil izveden naravoslovni dan.

Pred začetkom dela smo si najprej postavili kriterije, po katerih bomo zgradili gnezdilnico. Vsaka skupina si je naredili načrt, določila material, ki ga bo uporabljala, in nato smo si razdelili delo. Vsak učenec je od doma prinesel dogovorjen material in pričeli smo z delom. Najprej smo naredili ogrodje hiše. V tako pripravljeno strukturo smo položili različne naravne materiale, v katere smo predhodno naredili luknjice različnih velikosti. Pazili smo, da pri gradnji gnezdilnic nismo uporabili umetnih materialov in tako poskrbeli za naravo.

Pri razredni uri smo izdelali plakate, s katerimi bomo ozaveščali učence naše šole o pomembnosti divjih opraševalcev.

Gnezdilnice so postavljene na različna mesta okrog šole, dve sta ob šolskem vrtu, tretja pa nad šolskim igriščem. Ob gnezdilnicah bomo še posejali semena medonosnih rastlin.

Naše končne izdelke si lahko ogledate v galeriji.

Učenci 7. razreda

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V petek, 19. 11. 2021, smo obeležili dan slovenske hrane in tako že enajstič po vrsti izvedli projekt tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt osvešča mlade o pomenu lokalne pridelave živil, kmetijstva in čebelarstva ter o pomenu zajtrka in zdravega načina življenja. Učenci od 1. do 5. razreda so v ta namen izvedli naravoslovni dan, učenci predmetne stopnje pa so tradicionalnemu zajtrku namenili uro oddelčne skupnosti. Učenci v šoli in otroci v vrtcu so zajtrkovali med, maslo, črn kruh, mleko in jabolko. Učenci 6. in 8. razreda so zajtrkovali doma.

GALERIJA

ZDRAVA ŠOLA

Dan zdrave šole je v petek, 20. 11. 2020, potekal drugače kot smo načrtovali. Zaradi izrednih razmer smo ga preživeli doma, v krogu svojih domačih. Učenci so od ponedeljka do petka spremljali svoje zdrave navade – jutranjo telovadbo, zdrav zajtrk in sprostitvene vaje.

V petek smo vsi učenci in učitelji OŠ Branik s tradicionalnim slovenskim zajtrkom obeležili dan slovenske hrane. Iz živil tradicionalnega zajtrka smo pripravili izbrano jed. V kolikor nas burja ni motila, smo se še isti dan odpravili na pohod. Ob izbrani vodeni meditaciji in vajah čuječnosti smo se sproščali.

Hvala učencem in staršem, da ste nam pomagali izpeljati ta dan. Po fotografijah sodeč nam bo DAN ZDRAVE ŠOLE 2020 ostal v lepem spominu.

Fotografije učencev in učiteljev si lahko ogledate na spodnjih povezavah. Za ogled je potrebno geslo, ki ga uporabljate za ogled fotografij v galeriji.

Razredna stopnja: https://padlet.com/osbprojektniracun/zvng9y4tq63b8zri

Predmetna stopnja: https://padlet.com/osbprojektniracun/ulj9a8zq9zub599e

Učitelji: https://inovativna-sola.padlet.org/mateja_pegan_zvokelj/wpwgosxubpnwm2v