Skoči na glavno vsebino

Potok Draga

Studenci so bili do priključitve Branika na hubeljski vodovod pomemben vodni viri. Nekateri so dobro vidni zlasti v času večjega deževja, ko pritečejo po številnih grapah na neprepustnih flišnih pobočjih Vipavsko-braniških brd. Na levem bregu Branice pa je zaradi prepustnih apnen- častih tal teh vodotokov veliko manj.

Stavbi osnovne šole je najbližji potok Draga. Dostop do njega je mogoč čez cesto, južno pod igriščem osnovne šole. Potok leži ob robu gojenega travnika. Voda ni onesnažena, kar nam pričajo številne ličinke enodnevnic. Tudi kemijska analiza vode ni pokazala povišanih vrednosti škodljivih snovi.

Prihajajoči dogodki

Dostopnost