Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši!

V ponedeljek, 15. 2. 2021, se ponovno vračajo v šolske klopi vsi učenci.

Za prehod iz šolanja na daljavo na običajen način poučevanja in učenja bo v prvem tednu s strani  učiteljev velik poudarek na pridobivanju povratne informacije o tem, katera znanja in kako kakovostno so jih učenci v času pouka na daljavo usvojili ter na utrjevanju učnih vsebin. Tako bomo lahko poskrbeli,  da bodo učenci do zaključka šolskega leta pridobili ključna znanja, ki so pogoj za uspešno nadaljevanje šolanja.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

Učenci bodo pri pouku v tako imenovanem »mehurčku«, in bodo znotraj učilnice brez maske, za vse ostale dejavnosti izven učilnice je maska obvezna.

PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu, V GARDEROBI SE PREOBUJEJO, zimsko vrhnje oblačilo pa nesejo s seboj v učilnico.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, prihajajo v šolo od 7:00 dalje (če je potreba za prihod otroka pred sedmo uro se posvetujte z razrednikom o možnostih).

VHODI in IZHODI

 1. R – vhod pri devetletki
 2. R – vhod pri devetletki
 3. R – vhod pri devetletki
 4. R – glavni vhod
 5. R – glavni vhod
 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 8. R – vhod pri telovadnici
 9. R – vhod pri telovadnici 

MATIČNE UČILNICE

 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 6. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 7. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 8. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE
 9. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE

ODHODI DOMOV

 • Učenci – 3. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, jih starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev oz. telefona za različne razrede pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učenci in 5. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, jih starši počakajo pri glavnem vhodu, kjer s pomočjo zvonca oz. telefona za različna razreda pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učenci – 9. razreda odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja.

MALICA in KOSILO

Učenci bodo do nadaljnjega malicali v učilnici.

Kosilo bo za učence po razporedu, o katerem bodo seznanjeni v prvi dan.

Starše naprošamo, da skrbite za odjavo prehrane, ko vašega otroka ne bo v šoli, oziroma, ko ne bo jedel.

Za popoldansko malico pa prosimo, da preko otrokove beležke sporočite, če bo otrok jedel popoldansko malico ali ne.

OPB

Učenci bodo v podaljšanem bivanju v svojem razredu, brez združevanja razredov.

Odhodi domov so pri istih vratih, kot je prihod v šolo za posamezni razred.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini oddelka.

Katere interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši učitelji bodo potekale in kako, oziroma po katerem urniku, bodo učitelji učence obvestili v naslednjem tednu.

V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta vozila po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom ali s starši.

VRAČANJE IZPOSOJENE RAČUNALNIŠKE OPREME:

Učenci, ki imajo izposojeno računalniško opremo (prenosnik, tablica) jo nujno prinesejo prvi dan. Opremo bo po razredih pobirala učiteljica Anja.

Davorin Majhenič, ravnatelj

Dostopnost