ŠOLA V NARAVI

Drugošolci in tretješolci so srečno prispeli v Medvedje Brdo in že veselo korakajo na kosilo.

ŠOLA V NARAVI

Sporočamo vam, da so petošolci srečno prispeli v Cerkno.

INFORMACIJE

Spoštovani učenci in starši!

V sredo, 1. 9. 2021, se začne novo šolsko leto.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).

Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, ostane doma, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

Učenci bodo pri pouku v tako imenovanem »mehurčku«. V učilnici bodo učenci od 1.-5. razreda brez maske, učenci od 6.-9. razreda pa morajo imeti maske tudi pri pouku. V vseh skupnih prostorih je maska obvezna za vse.

PRIHOD V ŠOLO

PRI ŠOLSKI DAN UČENCI OD 2. DO 9. RAZREDA PRIDEJO V MATIČNO UČILNICO.

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu, V GARDEROBI SE PREOBUJEJO, vrhnje oblačilo pa nesejo s seboj v učilnico.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, prihajajo v šolo od 7:00 dalje (če je potreba za prihod otroka pred sedmo uro se posvetujte z ravnateljem o možnostih).

VHODI in IZHODI

 1. R – vhod pri devetletki
 2. R – vhod pri devetletki
 3. R – vhod pri devetletki
 4. R – glavni vhod
 5. R – glavni vhod
 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 8. R – vhod pri telovadnici
 9. R – vhod pri telovadnici 

MATIČNE UČILNICE

 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 6. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 7. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 8. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE
 9. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE

ODHODI DOMOV

 • Učence 1. – 3. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev oz. telefona za različne razrede pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učence 4in 5. razreda, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, starši počakajo pri glavnem vhodu, kjer s pomočjo zvonca oz. telefona za različna razreda pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učence 7. – 9. razreda odhajajo domov sami. V primeru, da pridejo iskat starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja.

MALICA in KOSILO

Učenci bodo do nadaljnjega malicali v učilnici.

Kosilo bo za učence po razporedu, o katerem bodo seznanjeni v prvi dan.

Starše Naprošamo, da skrbite za odjavo prehrane, ko vašega otroka ne bo v šoli, oziroma, ko ne bo jedel in ga ob vrnitvi v šolo ponovno prijavite na prehrano; prehrana.osbranik@guest.arnes.si ali https://os-branik.si/samodejni-osnutek/

OPB

Učenci bodo v podaljšanem bivanju razdeljeni v TRI skupine:

 • vozači bodo učilnici 3. razreda,
 • učenci 1. in 2. razreda (nevozači) bodo v učilnici 1. razreda,
 • učenci 3., 4. in 5. razreda (nevozači) bodo v učilnici 4. razreda

Odhodi domov so pri istih vratih, kot je prihod v šolo za posamezni razred.

INTERESNE DEJAVNOSTI

O interesnih dejavnosti bodo učenci dobili navodila v prvem tednu pouka.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta vozila po voznem redu, ki je objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom ali s starši.

Prvi dan bo pouk potekal po urniku.

Navodila so pripravljena glede na Odlok vlade 23. 8. 2021. V primeru sprememb, vas bomo sproti obveščali.

Starše učencev tretjega triletja obveščamo o možnosti prevzema testov za samotestiranje v lekarni.

Davorin Majhenič, ravnatelj

OBVESTILO

S ponedeljkom, 12. 4. 2021, bo pouk potekal v šoli, po ustaljenem urniku.

Protokoli bivanja v šoli (pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, vhodi, izhodi, odmori, vozni red…) bodo popolnoma enaki, kot pred zaprtjem šol (pred 1. 4. 2021).

Davorin Majhenič, ravnatelj

PREDAVANJE

8. 4. 2021 bo od 13.30 do 20.15 preko ZOOM-a potekalo spletno predavanje z naslovom JEM ZDRAVO Z GLAVO?! 

S Katarino Dovnik, dipl. psih. se bomo pogovarjali, kako naša čustva in odnos do sebe vplivajo na naše prehranjevalne navade, Odgovorili bomo udi na vprašanje, kje poiskati pomoč, če pri znancu, prijatelju, bližnjemu ali pri sevi opazimo nezdrav odnos do hrane.

OBVEZNA je predhodna prijava na 040 734 101 ali info@vgcgoriske.si. Pred pričetkom boste prijavljeni prejeli navodila za spremljanje in povezavo.