Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

Zdrava šola izvaja promocijo zdravja v šolskem okolju. V letošnjem šolskem letu je rdeča nit zdrave šole Čas za zdravje je čas za nas. Prednostna naloga naše šole je umivanje rok pred obroki, predvsem pred dopoldansko malico, ko imamo učitelji nad učenci večji pregled. Še naprej si bomo prizadevali za gibanje kot dnevni ritem, tako bomo na razredni in predmetni stopnji izvajali minuto za zdravje med šolskimi urami glede na potrebe učencev. 

Prav tako bomo nadaljevali z izboljšanjem higiene umivanja rok, ki je posebno sedaj v času Covida19 izrednega pomena za preprečevanje širjenja virusa. Prizadevali si bomo, da bomo v obroke vključili čim več ekoloških in lokalnih živiter živila izbrane kakovosti. Velik poudarek bomo dali tudi vzgoji v digitalnem svetu, v ta namen bomo izvedli tehniški dan za učence celotne šole. V mesecu novembru bomo izvedli dan zdrave šole. O zdravju se bomo tudi letos pogovarjali skozi umetnost – učenci bodo prebrali literarno delo oz. ljudsko pripoved ali si ogledali film. Ob vseh dejavnostih, ki jih že izvajamo na področju zdravja, pa bomo obeležili še nekatere svetovne dneve v povezavi z zdravjem. 

Vodja projektnega tima Mateja Pegan Žvokelj

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane.

Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva ter izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Pišem z roko

Šola je vključena v projekt Radi pišemo z roko. Na šoli v sklopu projekta v mesecu januarju izvajamo teden pisanja z roko, ki ga organizira društvo Radi pišemo z roko. Takrat učence OŠ Branik še toliko bolj spodbujajo k pisanju z roko, jih ozaveščamo zakaj je to tako pomembno in skupaj izvajamo razne aktivnosti za izboljšanje motorike pisanja.

Vodji projektnega tima: Marjana Mlinarič in Maja Pahor