Skoči na glavno vsebino

Zdrava šola

Zdrava šola izvaja promocijo zdravja v šolskem okolju. Letos praznujemo 30 letnico delovanja slovenske mreže zdravih šol. Rdeča nit zdrave šole v letošnjem šolskem letu je Lepa beseda lepe odnose najde. Namenjena je spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojnozobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju. Pozornost bomo namenili pozdravljanju, bontonu, sodelovanju, preventivne dejavnosti za ohranjanje duševnega zdravja bomo izvajali pri razrednih urah, ob tem si bomo pomagali s priročniki To sem jaz, Ko učenca strese stres, Razredne ure za vse nas… Pridružili se bomo vseslovenski akciji Pokloni čas, polepšaj dan’ in na dan medgeneracijske solidarnosti obiskali starejše krajane ter jim poklonili lepo misel, risbo ali jim kaj prebrali. Zdravju bomo v strnjeni obliki posvetili 3. teden v mesecu novembru, ko se bodo prepletale različne dejavnosti v povezavi z gibanjem, prehrano in duševnim zdravjem. Tako bodo učence v tem tednu obiskale zdravstvene delavke, mladinski center Nova Gorica, učenci bodo šli na pohod, ustvarjali skupaj s sokrajani in prostovoljci ter teden zaključili s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in vsebinami zdrave prehrane. Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti v šolskem vrtu, v katere bomo vključevali čim več učencev. Poudarek bomo tudi letos dali vzgoji v digitalnem svetu in v ta namen izvedli tehniški dan za učence razredne in predmetne stopnje. O zdravju se bomo pogovarjali tudi skozi umetnost – učenci nekaterih razredov bodo prebrali literarno delo oz. ljudsko pripoved, ki jo priporoča NIJZ. Ob vseh dejavnostih, ki jih že izvajamo, bomo obeležili še nekatere svetovne dneve v povezavi z zdravjem. 

Vodja projektnega tima Mateja Pegan Žvokelj

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane.

Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva ter izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Pišem z roko

Šola je vključena v projekt Radi pišemo z roko. Na šoli v sklopu projekta v mesecu januarju izvajamo teden pisanja z roko, ki ga organizira društvo Radi pišemo z roko. Takrat učence OŠ Branik še toliko bolj spodbujajo k pisanju z roko, jih ozaveščamo zakaj je to tako pomembno in skupaj izvajamo razne aktivnosti za izboljšanje motorike pisanja.

Vodji projektnega tima: Marjana Mlinarič in Maja Pahor 

Varno na kolesu

Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Ob različnih nalogah jih spodbuja k osvajanju in utrjevanju prometnih pravil ter uporabi kolesa – trajnostnega prevoznega sredstva. Šole se lahko prijavijo in sodelujejo v okviru razpisanih nalog za dva sklopa »Postajam kolesar« in »Aktivno na kolesu«. Prvi je namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, drugi pa vsem od 1. do 9. razreda.

Letos smo se s petošolci prijavili na sklop Postajam kolesar, v katerem bomo opravili štiri naloge iz treh tematskih sklopov:

– priložnosti za varno kolesarjenje v mojem kraju;

– najpogostejši prekrški kolesarjev;

– trajnostna mobilnost.

Izvedene naloge bomo tekom šolskega leta podrobneje predstavili na spletni strani šole.

Dostopnost