Skoči na glavno vsebino

Splošni podatki

Podatki šole

Naslov: OSNOVNA ŠOLA BRANIK, Branik 31, 5295 Branik

Davčna številka: 33669040

Matična številka: 5085799000

TRR: 01284 – 6030671719

Vodstvo šole: Davorin Majhenič, ravnatelj

Ustanovitelj: Mestna občina Nova Gorica

Svet šole

Zavod upravljajo ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Konstitutivna seja je bila 14. 9. 2021.

Svet šole sestavljajo predstavniki:

– delavcev šole: Erika Klanjšček (predsednica), Marko Curk (podpredsednik), Mateja Pegan Žvokelj, Rok Kobal, Asta Fritz

– ustanovitelja: Dejan Berginc, Gorazd Gorjan, Mark Smerajc

– staršev: Nina Birsa, Bojana Leban, Sebastjan Stubelj

Svet staršev: Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Strokovni organi šole: Učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Varstvo osebnih podatkov: V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Prihajajoči dogodki

Dostopnost