Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Branik je bil ustanovljen in potrjen s sklepom sveta zavoda dne 28. 8. 2008 in z dopolnitvijo sklepa dne 30. 9. 2008. Pravila šolskega sklada pa je upravni odbor sklada sprejel na svoji 1. seji, dne 1. 6. 2010.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo štirje člani predstavniki staršev, ki so med seboj izbrali predsednika upravnega odbora šolskega sklada ter trije predstavniki delavcev šole, ki so med seboj izbrali podpredsednika upravnega odbora šolskega sklada OŠ Branik. Člani upravnega odbora (UO) šolskega sklada OŠ Branik, ki je bil imenovan 30. 9. 2018 na svetu staršev za mandatno obdobje štirih let so:

Predstavniki staršev: Nikola Berlot (namestnik predsednice UO), Tomaž Dovgan, Martina Remec Pečenko in Natali Vuk Birsa.

Predstavniki pedagoških delavcev: Edes Arčon Vodopivec, Monika Gorup in Januša Stibilj (predsednica UO).

Donacije

Vsem, ki ste v letošnjem šolskem letu pripravljeni pomagati našemu šolskemu skladu, si preberite donatorsko pogodbo. Pogodbo si lahko po potrebi uredite in natisnete.

Transakcijski račun šolskega sklada – TRR: 01284 – 6030671719

Sklic za šolo: 00 2910   Sklic za vrtec: 00 2911

Aktualno o delu šolskega sklada

Donatorska pogodba

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Branik

Vloga za namestitev dela dohodnine za donacijo

Vloga za subvencioniranje šole v naravi iz šolskega sklada

Nabave: nabave 2018, nabave 2017

Prihajajoči dogodki